Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Ja chromolę to i chrzanię,
gdy polityk pewnej frakcji,
zamiast wzbudzać zaufanie, 
pobudza mnie do laktacji.

Wyznanie Matki Polki

03 września 2020