Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

W mądrym duchu
zacne wzory.
Trza iść, druhu,
na wybory!

Trza

04 lipca 2020