Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Zasoby uczuć mam w sobie spore,
więc co ma stać się, to niech się stanie,
a moją miłość opiszę wzorem
Pana Newtona na przyciąganie.

Wielki uczony podał równanie.
Wstawiam do niego siebie i Asię.
Jak to możliwe, że przyciąganie
jest tak ogromne, przy małej masie?

Przyciąganie (F=Gm₁m₂/r²) 

14 lutego 2022