Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Widzę ojczyznę na piedestale
praworządności i demokracji.
Jest państwem prawa. A jakże, ale…
poszanowania czy dewastacji?

Polska państwem… prawa

04 lutego 2020