Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Stany znalazły się w sytuacji –
detrumpizacji.

Polsce się marzy czas doczekania –
dedudowania.

Detrumpizacja

21 stycznia 2021