Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Stał się cud w parafii wiejskiej:
zmienił zioło ktoś w kadzidle,
tak jak w Kanie Galilejskiej.
Mesjasz to czy jakieś bydlę?


Tekst – Wiersze Niepokorne
Grafika – Galeria Widgeta

Cud

04 lutego 2021