Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Kieruj się rozsądkiem zdrowym.
Nie ustępuj tępogłowym.
Wnikaj niczym białe kruki
w głąb umysłu i nauki.
Nie daj sobie wciskać kitu.
Nie bój się krytyki, zgrzytu.
Wchodź odważnie w dialog sporny.
Bądź przewrotny, niepokorny.

Bądź niepokorny

28 maja 2019