Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

W Odrze 100 ton martwych ryb.
Ma to w nosie stary grzyb.
Rząd śpi. Czy go coś przebudzi?
Może 100 ton martwych ludzi?

100 ton

19 sierpnia 2022