Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

 

Wczoraj pierwsza bakteria, era dinozaura,
dziś dla ssaków naczelnych sprzyjająca aura.
Ośmielę się rozszerzyć teorię Darwina:
jutro robot, pojutrze… żyjąca maszyna.

 

   Wiersz nagrodzony w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym: „Serce Kapsuły Czasu” i zapieczętowany na 100 lat w krakowskiej rzeźbie „Kapsuła Czasu

Władcy świata na przełomie dziejów

10 września 2020