Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Rada od smakosza –
zasmakuj kolego
wina, nie szczędź grosza
na butlę białego.

Troski małe, wielkie,
schowaj do kielicha,
odkorkuj butelkę,
pozwól jej oddychać.

Okiem Jamesa Bonda
oceń ją bez mała.
Jeśli nie wygląda,
jakby oddychała…

ratuj butelczynę
nie bacząc na gusta,
jak piękną dziewczynę –
stosuj „usta-usta”.

 

   II miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim „SATYRA UROBKOWA”, Libiąż 2020

Usta-usta

21 października 2020