05 września 2020

Uroczystość zamknięcia Kapsuły Czasu

5 września 2020 roku w Krakowie odbyła się uroczystość zamknięcia wewnątrz rzeźby „Kapsuła Czasu” nagrodzonych prac literackich i graficznych, przedstawiających wizje świata w odległej przyszłości. Wśród utworów zapieczętowanych w rzeźbie na 100 lat znalazł się m.in. zestaw Wierszy Niepokornych zatytułowany: „Dywagacje futurystyczne”. 

Rzeźba „Kapsuła Czasu” aktualnie jest zlokalizowana na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dalszej perspektywie, jako obiekt mobilny, „Kapsuła Czasu” będzie prezentowana w wielu miejscach Polski i Europy, przy okazji wystaw oraz targów o charakterze artystycznym, naukowym i kulturalnym. 

„Kapsuła Czasu” ma zadanie przenieść w czasie współczesną myśl – nasze wyobrażenie rzeczywistości, z którą przyjdzie się mierzyć kolejnym pokoleniom. Pełni funkcję archiwum do przechowywania utworów literackich oraz prac plastycznych o tematyce futurologicznej, wyłonionych w organizowanej równolegle akcji społecznej „Serce Kapsuły Czasu”.

Planowane są cykliczne otwarcia Kapsuły Czasu, podczas których zdeponowane w jej wnętrzu prace, poddawane będą publicznej weryfikacji. Debata odbywać się będzie w postaci paneli z udziałem specjalistów i – co szczególnie istotne – także mieszkańców miast. Pierwsze otwarcie Kapsuły Czasu nastąpi po 10 latach od momentu realizacji obiektu architektonicznego. Kolejne będą miały miejsce w interwałach czasowych co 25 lat, do momentu realizacji „formuły 100-letniej” Kapsuły Czasu. 

POWRÓT - wiersze

POWRÓT - wyróżnienia

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

WierszeNiepokorne.pl

Website powered by Paweł Tymirski since 2019