Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Zawitał kiedyś w kościelne progi
pewien toruński kapłan ubogi.
Kiedy wydoił dwa wina mszalne,
wpadł na pomysły geotermalne.
Ojciec Tadeusz – 100 kilo sadła
przywitał świdrem samego diabła.
Nareszcie można za kilka złotych
wymoczyć w termach niewieście cnoty.
Miss mokrej bluzki – święcone party –
Termy Toruńskie – sezon otwarty!

Termy Toruńskie

01 lipca 2022