Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Czym jest religia? pyta Seneka.
Niech mi ktoś powie, bo czas ucieka.
Chórem odpowiedź przyszła, bez trudu:
„Ona jest prawdą dla nas – dla ludu”.
Mędrcy odrzekną: „Dla nas jest kłamstwem.
Dlaczego? Spytaj rządzących państwem”.
Pytam więc władców, bo myśl jest sprzeczna.
„Dla nas, tak bardzo jest … użyteczna”.

 

   Wiersz wyróżniony w XV Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym „O statuetkę Stolema”

Seneki Młodszego doświadczenia z religią 

11 grudnia 2019