Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Kupuje gazetę miły pan Alosza,
czyta pierwszą stronę i wrzuca do kosza.
Robi tak codziennie, więc pana miłego
pyta się sprzedawca: „Co robisz? Dlaczego?”.
Ten mu odpowiada: „Przyjacielu drogi,
w tej gazecie czytam tylko nekrologi”.
„Oj Alosza, Alosza! Zmartwię Cię, niestety
nekrologi drukują na końcu gazety”.
„Ten, na który czekam artykuł o zgonie
będzie drukowany na czołowej stronie!”.

Rossijskaja Gazieta

05 marca 2022