Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Prezydent Krakowa
serce czasu chowa,
kapsułę zamyka,
a zegar wciąż tyka.

Po upływie wieku, 
nie dziw się człowieku,
do rzeźby kołata
Pan Prezydent Świata.

 

   Wiersz nagrodzony w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym: „Serce Kapsuły Czasu” i zapieczętowany na 100 lat w krakowskiej rzeźbie „Kapsuła Czasu

Prezydent

07 września 2020