25 lipca 2020

Pra pra pra prawica

Zatrzymany w ewolucji,
Żądny krwi i egzekucji,
Beton ultraprawicowy,
Pusta przestrzeń wewnątrz głowy.
Jaskiniowy takt niestety,
Brak szacunku dla kobiety,
Schizofrenia, znieczulica,
Pra pra pra pra pra prawica.

 

Wyrażam mój stanowczy protest przeciwko planom rządu PIS, by wypowiedzieć antyprzemocową Konwencję Stambulską. Zdecydowanie sprzeciwiam się legalizowaniu przemocy wobec kobiet. 

Autor Wierszy Niepokornych – Paweł Tymirski.

POWRÓT - wiersze

POWRÓT - wyróżnienia

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

WierszeNiepokorne.pl

Website powered by Paweł Tymirski since 2019