Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

W ustach ma frazesów w bród:
że kanalie, że hołota.
Taki mały polski wrzód
oblepiony sierścią kota.

Polski wrzód 

30 października 2020