Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

 

 

Usiedli przy stole
do wspólnej wieczerzy:
brylujący w szkole 
i fani pacierzy.

Pytam bez oporów:
Czy nauka z wiarą,
bez waśni i sporów, 
mogą zostać parą?

Tym, co lubią badać,
włączyła się faza.
Drudzy nie chcą gadać,
bo uczuć obraza.

Modlą się przesądni 
o zesłanie ducha.
Naukowiec wątpi.
Filozof nie ufa.

Nauka i wiara

21 lutego 2021