Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Chciał wznieść sołtys ze wsi Rowy
most drogowo-kolejowy.
Inżyniera znalazł zatem,
aby wznieść budowlę, a ten
zwodził go na wszystkie strony,
wybudował most zwodzony.

 

Fraszka z dedykacją dla wszystkich budowlańców specjalizacji mostowej, z okazji przypadającego w dniu 18 maja Dnia Mostowca. 
Publikacja: Inżynier Budownictwa, 05.2020

Most zwodzony

18 maja 2020