Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Jeszcze żłobu się trzymamy,
Póki z niego żremy.
Nie patrioci z nas, lecz chamy,
Gorszy sort orżniemy.

Marsz, marsz PiS-owski,
Niechże prezes nasz boski
Dzieli chlebem, solą,
Świeci aureolą.

Cóż, że rząd jest niemoralny,
Splamiony aferą.
Wszak nas chroni Generalny
Prokurator „Zero”.

Marsz, marsz…

W śpiewach psalmów oraz roty
Wiernego poddaństwa,
Miejsce znajdą tłuste koty 
W spółkach skarbu państwa.

Marsz, marsz…

Pochłonięty świętą wojną
Klęczę na kolanie.
Ty ojczyznę naszą dojną 
Racz nam wrócić panie.

Marsz, marsz…
 

Mazurek PiS-owskiego

11 listopada 2021