Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Zestaw amatorskich filmików: „LEPIEJE na kwarantannie”, namawiających do niewychodzenia z domu w czasie trwania pandemii koronawirusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEPIEJE na kwarantannie

30 marca 2020