Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Zdrowia i chwały,
siły w precyzji,
arcywspaniałych
mądrych decyzji.

Tymczasem mamy
szampańską fiestę.
Rozpoczynamy
lata dwudzieste!

Lata dwudzieste!

31 grudnia 2019