Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Biją się raz po raz,
o pazerny cel:
_.ru, _.de oraz
patriota.pl.

Gdy im wlać oleju
do głowy i brom,
nazwę ich w eseju
patriotami.com.

Krótki esej o patriotach

16 listopada 2019