Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Ma początek tam, gdzie głowa,
kończy go kość ogonowa,
ale nie dziw się, dlaczego
nie dotyczy to każdego.
Wyjątek: „moralna dupa”,
która nie ma kręgosłupa.

Kręgosłup

11 listopada 2019