Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Na wybory, wniosek wnoszę 
do tych, co u steru –
zróbcie karty, bardzo proszę…
z miękkiego papieru.

Karty wyborcze 2020

03 kwietnia 2020