Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Jest taka jedna niedziela w roku,
sprawy zostawiam swoje na boku,
zakładam T-shirt Orkiestry WOŚP
i gram dla kogoś, bo ten ktoś,
czytam to z jego maleńkich powiek,
tak bardzo chciałby odzyskać zdrowie.

Jedna taka niedziela

29 stycznia 2022