Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Niech Pan Premier mi wybaczy,
że nieskromnie go pouczę:
w Polskim Ładzie mamy haczyk,
nawet wielki hak – na klucze.

Haczyk w Polskim Ładzie

15 października 2021