Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Chciał na targu kupić mleko
pewien językowy znawca.
Otocz Panie go opieką.
„Chcesz Pan z bańki?”, rzekł sprzedawca.

Grożono posłowi 

24 listopada 2021