09 września 2020

Ewolucja konserwatysty

Przepoczwarza się poczwara –
dzisiaj według tego draństwa,
miejsce żony – już nie w garach,
tylko w spółkach skarbu państwa.

POWRÓT - wiersze

POWRÓT - wyróżnienia

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

WierszeNiepokorne.pl

Website powered by Paweł Tymirski since 2019