Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Przepoczwarza się poczwara –
dzisiaj według tego draństwa,
miejsce żony – już nie w garach,
tylko w spółkach skarbu państwa.

Ewolucja konserwatysty

09 września 2020