Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Jeden jest wielką dumą narodu,
kiedy Moskale biją ze wschodu.
Pomimo wrogich kremlowskich ruchów,
on podtrzymuje naród na duchu.
Jednego zaszczyt jest mieć u boku.
Drugi wydurnia się na Tik Toku.
Jednego cenię. Jest tego wart!
Drugi – niech sobie korzysta z nart.

Dwóch mężów stanu

28 lutego 2022