Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Niech posłucha dobrej rady
wredny gad i jego gady:
wypi***alaj, ty i wszystkie
twe odkrycia towarzyskie.

Dobra rada

03 listopada 2020