Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Mam pytanie przeciwstawne –
czy adoptowałeś już 
chore i niepełnosprawne
dziecko z sierocińca dusz?

Do obrońcy życia poczętego

29 stycznia 2021