Website powered by Paweł Tymirski since 2019

WierszeNiepokorne.pl

Po zalogowaniu – pełny dostęp 
do wszystkich materiałów

POWRÓT - wyróżnienia

POWRÓT - wiersze

Szydzą z KULT-u i pier**lą
lipne grajki disco polo.
Pierwszy sort – przodownik stada –
to nie BAYER, lecz ŻENADA!

Do lipnych grajków

17 listopada 2020